ELEKTRONISCHE MUSIKMASCHINEN

 AUS BERLIN

NEW:


CV-DAC-8    

8 Channel Audio/CV USB DAC
modul 4 
(vormals / previous DHA-1)
  

Dual Headphone Amplifier

modul 5 
(vormals / previous PPA-1)
 

Phono Pre-Amplifier & Subsonic-Filter